#1 ExtremeCraft.Net

481 / 3000
play.extremecraft.net
ExtremeCraft.Net

#10 BattleAsya 1.8-1.14

24 / 250
play.battleasya.com
BattleAsya 1.8-1.14

#13 Gamster.org - Gaming is not a crime

78 / 3000
mc.gamster.org
Gamster.org - Gaming is not a crime

#14 ☁ Sky Kingdoms [1.8 - 1.14]

253 / 750
skykingdoms.net
☁ Sky Kingdoms [1.8 - 1.14]

#16 Ham5teak

24 / 250
play.ham5teak.xyz
Ham5teak

#18 ★★★ PvPWars - pvpwars.net ★★★

1269 / 4250
pvpwars.net
★★★ PvPWars - pvpwars.net ★★★

#22 omegacraft.cl

4818 / 8000
play.omegacraft.cl
omegacraft.cl

#23 The Seed

192 / 600
theseedmc.com
The Seed

#24 Play.DipCraft.Ro ----> Network MD-RO

5 / 300
play.dipcraft.ro
Play.DipCraft.Ro ----> Network MD-RO

#25 Mc.PixelStack.Net Official Server

1 / 1600
mc.pixelstack.net
Mc.PixelStack.Net Official Server

#26 GeoBlock

53 / 70
geoblock.es
GeoBlock

#27 Ender Oyuncu

15 / -1
play.enderoyuncu.com
Ender Oyuncu

#28 JartexNetwork

331 / 2020
play.jartexnetwork.com
JartexNetwork

#29 Datblock

148 / 1000
play.datblock.com
Datblock

#37 MineSwift

6 / 200
play.mineswift.net
MineSwift

#38 Play.TerrorGames.Ro

0 / 350
play.terrorgames.ro
Play.TerrorGames.Ro

#39 AkarCraft

427 / 1000
mc.akarcraft.es
AkarCraft

#40 Play.MineCraft-Romania.Ro

12 / 2200
play.minecraft-romania.ro
Play.MineCraft-Romania.Ro

#42 Snapcraft

789 / 1750
mc.snapcraft.net
Snapcraft

#43 Minecraft-Zocker

3 / 2020
minecraftzocker.net
Minecraft-Zocker

#44 Zitoria 1.14.2


zitoria.com
Zitoria 1.14.2

#61 MineYourMind

151 / 1024
next.mym.li
MineYourMind

#66 Mineland Network - New: Creative+

75 / 550
to.play-ml.ru
Mineland Network - New: Creative+

#68 Project Wonder

32 / 300
play.projectwonder.net
Project Wonder

#70 Đẳng Cấp Gà

11 / 12
dangcap.ga
Đẳng Cấp Gà
...